GDPR

GDPR – Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Cookies

Sajten använder cookies – små textfiler som placeras på din dator för att bland annat främja användarupplevelsen. Cookies innehåller som exempel information om besök och används av tekniska skäl. Cookies används även för Google Analytics – ett analysverktyg för webben. Analysverktyget sparar anonymiserad data för att kunna utvärdera sådant som besöksstatistik, beteende på olika sidor, hur länge besökarna stannar på sajten, hur många som är nya respektive återvändande besökare etc.

Det går att avaktivera cookies för denna och andra sidor. Det mest effektiva sättet är att stoppa cookies via din webbläsare. Här finns instruktioner baserat på vilken webbläsare du använder: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Vad lagras? Hur? Och varför?

Capra Pedersen photography arbetar med journalistiskt, konstnärligt och kommersiellt fotografi. Journalistisk och konstnärlig fotografering är i regel undantagna från GDPR. Det är däremot inte kommersiellt fotografi.

Information som bearbetas kan förutom själva fotografiet bestå av namn på den som avporträtteras, alternativt det företag som är uppdragsgivare, samt kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer.

Jag använder lokala och externa hårddiskar för att lagra fotografier. Även externa servrar användas ibland för bildgallerier och mellanlagring. Externa servrar används även för e-post, fakturering, fakturauppgifter samt för projekthantering. Jag lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.

Informationen lagras med syfte att:

– Kunna tillhandahålla bilder om kunden vi ha ytterligare tillgång till fotografierna.
– Skapa fakturor och skicka faktura via e-post.
– Publicera bilder på hemsida och sociala medier för att visa arbetsprover, förutsatt att kunden/den avporträtterade personen ger klartecken till detta.

Den rättsliga grunden för bearbetning av personuppgifter är det avtal som ingåtts vid fototillfället eller inför densamme. Personuppgifterna sparas upp till 7 år efter skickad faktura, eller den tid som krävs enligt Bokföringslagen.

Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de skulle vara missvisande, felaktiga eller ofullständiga kan du begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill att jag lagrar uppgifter om dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta mig på e-post knut@caprapedersen.com

Denna integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att uppdateras.

Policyn är uppdaterad 2019-12-07 i form av mindre korrigeringar.

CLOSE MENU